Naše aktivity

Prečítajte si o našej histórii a našich prvých aktivitách - stačí rozkliknúť jednotlivé témy. Texty sú zoradené od najnovšieho po najstarší.

Prvá výrazná aktivita S.A.V.I.A: Zviditeľnenie žien vo vede a technológiách

Otvorený list za rodovo inkluzívne ocenenie v slovenskej vede

Jedným z cieľov S.A.V.I.A je presadzovať rovnocenné postavenie žien vo výskume a inováciách v praktickej a takisto aj v symbolickej rovine. Naša prvá výrazná aktivita sa týkala práve symbolickej roviny - poukázali sme na to, že názov jedného z najprestížnejších vedeckých ocenení na Slovensku Vedec roka SR používa generické maskulínum a nie je teda rodovo inkluzívny. 


Keď počujeme výraz “vedec roka”, ženu-vedkyňu si predstavíme naozaj menej často. Aj to mohlo prispieť k tomu, že za 25 rokov histórie tohto ocenenia hlavnú cenu nezískala žiadna žena. Výnimkou boli tri ročníky, kedy sa udeľovala separátna kategória pre ženy-vedkyne - vtedy sa kvalitné seniorné vedkyne na Slovensku dočkali uznania. Chýbajúce zastúpenie žien v hlavnej kategórii určite nie je spôsobené tým, že by na Slovensku nepôsobili prvotriedne vedkyne - opak je pravdou. Problémom môžu byť jednak asociácie, ktoré vytvára “mužský” názov podujatia, jednak zloženie poroty s minimálnym zastúpením žien a jednak netransparentný proces výberu. 


V Otvorenom liste sme požiadali organizácie CVTI SR, SAV a ZSVTS, ktoré podujatie zastrešujú, aby zmenili názov na korektnejší, rodovo vyvážený variant “Vedecká osobnosť roka”. K spísaniu Otvoreného listu sme prikročili po dvoch neúspešných pokusoch o zmenu názvu v dávnejšej minulosti. Pod Otvorený list sa podpísalo vyše 200 vedeckých osobností, vrátane mnohých veľkých mien slovenskej vedy. Znenie listu spolu so zoznamom podpísaných si môžete prečítať na blogu Žijem vedu, kde bol pôvodne zverejnený, a takisto na našej stránke.

 

Odozva médií na Otvorený list

Náš Otvorený list poukazujúci na rodovú nerovnosť v slovenskej vede sa stretol so záujmom zo strany médií, hlavne denníka SME. O našej požiadavke informovali viaceré redaktorky: Najprv nás vo svojom komentári spomenula Jana Shemesh v rubrike “Čo sa podarilo”. Do témy sa neskôr hlbšie ponorila Renáta Zelná v komplexnom článku pre SME Tech. Na základe tohto článku vznikol komentár Nataše Holinovej a takisto aj epizóda v populárnom podcaste Dobré ráno, kde sa rozprávala Zuzana Kovačič Hanzelová s Renátou Zelnou a Miou Žurekovou. Na zvýšený záujem médií reagovalo na sociálnej sieti aj ESET Science Award a popularizačná platforma Zmudri. Jedna z iniciátoriek Otvoreného listu, Sofia Trommlerová, o našej iniciatíve hovorila so Zuzanou Kovačič Hanzelovou vo videorozhovore Rozhovory ZKH, ktorého skrátený prepis vyšiel aj ako klasický rozhovor.

 

Čo bude ďalej?

Pôvodne sme od CVTI SR, SAV či ZSVTS nedostali žiadnu odpoveď, aj keď na otázky denníka SME reagovala SAV promptne. Denník SME však s nami zdieľal vyjadrenie SAV pre médiá, v ktorom SAV nespomenula žiadne konkrétne kroky ani termíny, len vágnu formuláciu, že sa zmenou názvu budú v budúcnosti “aktívne zaoberať”.


Keď sme v marci 2023, po vyše mesiaci ticha, priamo kontaktovali štatutárov ocenenia, informovali nás o tom, že sa naším listom zaoberalo Predsedníctvo SAV. Vydali oficiálne stanovisko a zároveň požiadali poradný orgán predsedníctva, Komisiu SAV pre rovnosť príležitostí, o vypracovanie expertného stanoviska k organizácii ďalšieho ročníka ocenenia. A aj keď sa v nasledujúcom 27. ročníku ocenenia nič nezmenilo, predsa len došlo k posunu: V januári 2024 Komisia SAV pre rovnosť ako poradný orgán predsedníctva SAV vypracovala expertné stanovisko k názvu ocenenia "Vedec roka", v ktorom sa vyjadrila kladne k požiadavke formulovanej v našom Otvorenom liste, aby sa názov zmenil na inkluzívnejší. Zároveň začiatkom roka 2024, pri vyhlasovaní 27. ročníka ocenenia, organizátori uviedli, že "Nasledujúci 28. ročník sa uskutoční pod novým názvom, ktorý bude vyhlásený a odsúhlasený vyhlasovateľmi podujatia." Na ohlásenie nového názvu v súčasnosti čakáme.


Aspoň čiastkovým zlepšením je to, že od roku 2022 sú jednotlivé kategórie súťaže “Vedec roka” vyhlasované v rodovo citlivom jazyku (napr. "Vedec roka / Vedkyňa roka"), aj keď názov ocenenia nateraz ostal vo forme generického maskulína. Pevne veríme, že výsledkom nášho poukázania na problém zneviditeľňovania vedkýň bude viac nominovaných a hádam konečne aj ocenených žien. Kvalitné ženy v slovenskej vede máme a je načase, aby prestali byť prehliadané. 

Dlhodobá aktivita S.A.V.I.A: Konferencie o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách

Zakladajúce členky S.A.V.I.A každoročne organizujú v spolupráci s CVTI SR a ďalšími partnerskými organizáciami konferenciu o rodovej rovnosti vo vede a výskume Férová akadémia. Konferencia sa koná od roku 2022 a obsah jednotlivých ročníkov rovnako ako aj zoznam rečníčok a rečníkov nájdete na stránke konferencie. Zúčastnite sa aj vy najbližšieho ročníka osobne alebo sa pripojte online!

Ako vznikala S.A.V.I.A

Asociácia, ktorá by združovala a reprezentovala ženy vo výskume a inováciách na Slovensku chýbala 30 rokov. K založeniu S.A.V.I.A nás inšpirovala profesorka Alexandra Bitušíková z Univerzity Mateja Bela, ktorá dlhodobo reprezentuje Slovensko ako národná delegátka v Standing Working Group on Gender Equality in Research and Innovation pri Európskej rade. Ďalšou "šedou eminenciou" je docentka Mariana Szapuová z Univerzity Komenského, ktorá sa dlhodobo venuje rodovej rovnosti a je zodpovednou osobou za Plán rodovej rovnosti na UK. Definitívne rozhodnutie, že S.A.V.I.A založíme, padlo v novembri 2022, po úspešnom prvom ročníku Férovej akadémie (viď dlhodobé aktivity S.A.V.I.A vyššie).

 

Novovznikajúcu asociáciu sme po prvýkrát verejne predstavili 20.12.2022 na konferencii slovenských vedkýň a vedcov Žijem vedu naživo, kde sa nám podarilo osloviť viaceré vedkyne, vrátane Kataríny Juríkovej. Katarína vtedy pôsobila ako MSCA Postdoctoral Fellow v talianskom Trente. V rozhovore pre MSCA pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede 2023 našu asociáciu zviditeľnila. 

 

In my home country, Slovakia, a fellow MSCA researcher, Sofia Karina Trommlerová, is one of the founders of SAVIA, an organisation supporting women in science, research and innovation. Their goals include supporting the equality of female researchers, mediating opportunities and the development of mentoring network. This is one of the first bottom-up initiatives focusing on women scientists in Slovakia, and I really wish they are successful in their mission.”

 

S.A.V.I.A sme takisto predstavili na dvoch podujatiach zaoberajúcich sa rodovou rovnosťou na Univerzite Komenského. Tým prvým bolo podujatie Zaostrené na rod, ktoré sa uskutočnilo 1.2.2023 a ktorého cieľom bolo prepojiť ľudí robiacich rodovo orientovaný výskum na Univerzite Komenského. Tým druhým bolo podujatie Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti (nielen) na UK, ktoré sa uskutočnilo 1.12.2023 a ktorého súčasťou bolo aj stretnutie účastníčok podujatia s predstaviteľkami S.A.V.I.A.


V októbri 2023 sa S.A.V.I.A stala občianskym združením, vďaka čomu sa nám otvárajú nové možnosti na ešte aktívnejšie zapojenie sa do presadzovania rodovej rovnosti vo vede na Slovensku. Podrobnosti o našom občianskom združení (IČO, IBAN, atď.) nájdete v sekcii Kto sme.