Newsfeed

05/2024

S.A.V.I.A spoluorganizovala aj tretí ročník konferencie Férová akadémia, ktorá sa uskutočnila 9. mája 2024 už tradične v priestoroch CVTI SR. Témami tohto ročníka boli výskumné kariéry žien a grantová podpora, reforma systémov hodnotenia vedy, rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí a takisto udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku. Všetky panely boli výborne obsadené a aj vďaka tomu prebehla hĺbková a detailná diskusia. Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník!

01/2024

Komisia SAV pre rovnosť ako poradný orgán predsedníctva SAV vypracovala expertné stanovisko k názvu ocenenia "Vedec roka", ktoré každoročne udeľuje CVTI SR, SAV a ZSVTS. Komisia sa vo svojom stanovisku vyjadrila kladne k požiadavke formulovanej v našom Otvorenom liste, aby sa názov ocenenia zmenil na inkluzívnejší.

12/2023

S.A.V.I.A organizuje ku koncu roka 2023 dve stretnutia - naživo 1.12. o 16:00 vo Vedeckom parku UK v rámci podujatia Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti (nielen) na UK a online 8.12. o 10:00 (pripojte sa cez tento link).

05/2023

Naše členky spoluorganizovali a vystúpili na konferencii Férová akadémia, ktorá sa uskutočnila 9. mája 2023. Témami tohto ročníka boli sexuálne obťažovanie a rodovo podmienené násilie v akadémii, rodovo citlivý jazyk a takisto uplatňovanie rovných príležitostí pre všetkých vo výskume a inováciách.

03/2023

14.3. o 15:30 sa uskutočnia úvodné online stretnutia členiek S.A.V.I.A, ktoré by sa chceli spolupodieľať na chode S.A.V.I.A alebo prispieť k formovaniu vízie a konkrétnych cieľov. Ak sa chcete online stretnutia zúčastniť, napíšte na savia@savia.sk

Ak nemáte čas na online stretnutie, ale chcete sa stať členkou S.A.V.I.A, vyplňte náš nezáväzný prihlasovací formulár. Tešíme sa na Vás!

03/2023

Členky a členovia Predsedníctva SAV sa zaoberali Otvoreným listom navrhujúcim zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka". Vydali oficiálne stanovisko a zároveň požiadali poradný orgán predsedníctva, Komisiu SAV pre rovnosť príležitostí, o vypracovanie expertného stanoviska k organizácii ďalšieho ročníka ocenenia. Vypracované stanovisko očakávajú v druhej polovici roka 2023.

02/2023

Otvorený list navrhujúci zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka" vzbudil záujem médií. Prečítajte si viac o tom, kde všade sa o našej iniciatíve písalo a hovorilo. Pridajte sa ku nám a podpíšte Otvorený list tu.

01/2023

Naše členky, zakladateľky S.A.V.I.A, sa spolupodieľali na Otvorenom liste, v ktorom navrhujú zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka". Ocenenie každoročne udeľuje CVTI SR, SAV a ZSVTS. Otvorený list podpísalo vyše 200 osobností slovenskej vedy.

10/2022

Naša členka a spoluzakladateľka S.A.V.I.A spoluorganizovala prvú konferenciu o rodovej rovnosti a inklúzii určenú pre akademickú obec a verejnosť. Konferencia Akadémia 21. storočia - Cestou k inklúzii vo výskume a inováciách sa konala v Bratislave 3. októbra 2022.