Newsfeed

12/2023

SAVIA organizuje ku koncu roka 2023 dve stretnutia - naživo 1.12. o 16:00 vo Vedeckom parku UK a online 8.12. o 10:00 (pripojte sa cez tento link).

04/2023

Naše členky spoluorganizujú a aj vystúpia na konferencii Férová akadémia, ktorá sa uskutoční osobne i online streamom 9. mája 2023. Vstup je voľný, zaregistrujte sa čím skôr! Témami tohto ročníka budú sexuálne obťažovanie a rodovo podmienené násilie v akadémii, rodovo citlivý jazyk, a uplatňovanie rovných príležitostí pre všetkých vo výskume a inováciách. Tešíme sa na Vás!

03/2023

14.3. o 15:30 sa uskutočnia úvodné online stretnutia členiek SAVIA, ktoré by sa chceli spolupodieľať na chode SAVIA alebo prispieť k formovaniu vízie a konkrétnych cieľov. Ak sa chcete online stretnutia zúčastniť, napíšte na savia@savia.sk

Ak nemáte čas na online stretnutie, ale chcete sa stať členkou SAVIA, vyplňte náš nezáväzný prihlasovací formulár. Tešíme sa na Vás!

03/2023

Členky a členovia Predsedníctva SAV sa zaoberali Otvoreným listom navrhujúcim zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka". Vydali oficiálne stanovisko a zároveň požiadali poradný orgán predsedníctva, Komisiu SAV pre rovnosť príležitostí, o vypracovanie expertného stanoviska k organizácii ďalšieho ročníka ocenenia. Vypracované stanovisko očakávajú v druhej polovici roka 2023.

02/2023

Otvorený list navrhujúci zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka" vzbudil záujem médií. Prečítajte si viac o tom, kde všade sa o našej iniciatíve písalo a hovorilo. Pridajte sa ku nám a podpíšte Otvorený list tu.

01/2023

Naše členky, zakladateľky SAVIA, sa spolupodieľali na Otvorenom liste, v ktorom navrhujú zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka". Ocenenie každoročne udeľuje CVTI SR, SAV a ZSVTS. Otvorený list podpísalo vyše 200 osobností slovenskej vedy.