S.A.V.I.A

Slovenská Asociácia Výskumníčok a InovÁtoriek

Vitajte na stránke S.A.V.I.A,
prvej slovenskej asociácie združujúcej
ženy vo vede, výskume a inováciách!

Reprezentujeme právo žien na vyrovnané šance uplatniť sa, na zastúpenie na rozhodovacích pozíciách a na plnú účasť vo vede a vednej politike na Slovensku. 

Máme ambíciu zapojiť sa do medzinárodnej siete organizácií European Platform of Women Scientists, ktorá prepája ženy-vedkyne s ľuďmi tvoriacimi politiky na národnej a európskej úrovni.

Pridajte sa ku nám - stačí vyplniť náš nezáväzný prihlasovací formulár. Tešíme sa na Vás!

Prečítajte si viac o našej vízii, našich aktivitách a pridajte sa ku nám!


Posledná aktualizácia: Jún 2024 

Novinky

05/2024

S.A.V.I.A spoluorganizovala aj tretí ročník konferencie Férová akadémia, ktorá sa uskutočnila 9. mája 2024 už tradične v priestoroch CVTI SR. Témami tohto ročníka boli výskumné kariéry žien a grantová podpora, reforma systémov hodnotenia vedy, rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí a takisto udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku. Všetky panely boli výborne obsadené a aj vďaka tomu prebehla hĺbková a detailná diskusia. Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník!

01/2024

Komisia SAV pre rovnosť ako poradný orgán predsedníctva SAV vypracovala expertné stanovisko k názvu ocenenia "Vedec roka", ktoré každoročne udeľuje CVTI SR, SAV a ZSVTS. Komisia sa vo svojom stanovisku vyjadrila kladne k požiadavke formulovanej v našom Otvorenom liste, aby sa názov ocenenia zmenil na inkluzívnejší.

12/2023

S.A.V.I.A organizuje ku koncu roka 2023 dve stretnutia - naživo 1.12. o 16:00 vo Vedeckom parku UK v rámci podujatia Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti (nielen) na UK a online 8.12. o 10:00 (pripojte sa cez tento link).