S.A.V.I.A

Slovenská Asociácia Výskumníčok a InovÁtoriek

Od októbra 2023 je S.A.V.I.A občianskym združením
pre ženy vo vede, výskume a inováciách.


IČO: 55716130

IBAN: SK7783300000002002743157

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Stanovy nášho OZ nájdete tu.