SAVIA

Slovenská Asociácia Výskumníčok a InovÁtoriek

Vitajte na stránke SAVIA,
prvej slovenskej asociácie združujúcej
ženy vo vede a inováciách!


Sme novovznikajúca asociácia združujúca ženy pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a inovácií. 

Reprezentujeme právo žien na vyrovnané šance uplatniť sa, na zastúpenie na rozhodovacích pozíciách a na plnú účasť vo vede a vednej politike na Slovensku. 

Máme ambíciu zapojiť sa do medzinárodnej siete organizácií European Platform of Women Scientists, ktorá prepája ženy-vedkyne s ľuďmi tvoriacimi politiky na národnej a európskej úrovni.


Pridajte sa ku nám - stačí vyplniť náš nezáväzný prihlasovací formulár. Tešíme sa na Vás!

Prečítajte si viac o našej vízii, našich aktivitách a pridajte sa ku nám!


Posledná aktualizácia: Apríl 2023 

Novinky

04/2023

Naše členky spoluorganizujú a aj vystúpia na konferencii Férová akadémia, ktorá sa uskutoční osobne i online streamom 9. mája 2023. Vstup je voľný, zaregistrujte sa čím skôr! Témami tohto ročníka budú sexuálne obťažovanie a rodovo podmienené násilie v akadémii, rodovo citlivý jazyk, a uplatňovanie rovných príležitostí pre všetkých vo výskume a inováciách. Tešíme sa na Vás!

03/2023

Členky a členovia Predsedníctva SAV sa zaoberali Otvoreným listom navrhujúcim zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka". Vydali oficiálne stanovisko a zároveň požiadali poradný orgán predsedníctva, Komisiu SAV pre rovnosť príležitostí, o vypracovanie expertného stanoviska k organizácii ďalšieho ročníka ocenenia. Vypracované stanovisko očakávajú v druhej polovici roka 2023.

02/2023

Otvorený list navrhujúci zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka" vzbudil záujem médií. Prečítajte si viac o tom, kde všade sa o našej iniciatíve písalo a hovorilo. Pridajte sa ku nám a podpíšte Otvorený list tu.

01/2023

Naše členky, zakladateľky SAVIA, sa spolupodieľali na Otvorenom liste, v ktorom navrhujú zmeniť názov ocenenia "Vedec roka" na inkluzívnejší "Vedecká osobnosť roka". Ocenenie každoročne udeľuje CVTI SR, SAV a ZSVTS. Otvorený list podpísalo vyše 200 osobností slovenskej vedy.