Pôvodný zoznam

vedeckých osobností podporujúcich Otvorený list za zmenu názvu ocenenia "Vedec roka" na "Vedecká osobnosť roka"

Dátum zverejnenia Otvoreného listu a pôvodného zoznamu: 26.1.2023

Aktualizovaný zoznam nájdete tu.

Laureáti a laureátky ocenenia „Vedec roka“ podporujúci Otvorený list, v abecednom poradí:

RNDr. Matej Baláž, PhD. . – Laureát ocenenia Vedec roka 2013 v kategórii „Mladý vedecký pracovník“, Ústav geotechniky SAV v.v.i.

RNDr. Imrich Barák, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2020 v kategórii „Vedec roka“, Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. – Laureát ocenenia Vedec roka 2021 v kategórii „Inovátor roka“, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2011 v kategórii „Vedec roka SR“, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Matoda v Trnave

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2019 v kategórii „Osobnosť medzinárodnej spolupráce“,   Centrum pre funkčné a funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2014 v kategórii „Vedec roka SR“, Elektrotechnický ústav SAV v.v.i.

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2012 v kategórii „Uznanie za celoživotné dielo v SR“, Historický ústav SAV v.v.i.

RNDr. Boris Klempa, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2020 v kategórii „Technológ roka“, Virologický ústav BMC SAV v.v.i., Biomedicínske centrum SAV v.v.i.

Ing. Mária Omastová, DrSc. – Laureátka ocenenia Vedec roka 2016 v kategórii „Vedkyňa roka SR“,  Ústav polymérov SAV v.v.i.

Doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD. – Laureát ocenenia Vedec roka 2013 v kategórii „Mladý výskumník roka“, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. –  Laureát ocenenia Vedec roka 2021 v kategórii „Vedec roka“, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Tomáš Sabol, PhD. –  Laureát ocenenia Vedec roka 2013 v kategórii „Za výsledky v programoch EÚ“, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2014 v kategórii „Mladá osobnosť vedy“, FPV UMB

Ing. Ján Tkáč, DrSc. – Laureát ocenenia Vedec roka 2015 v kategórii „Vedec roka SR“ a držiteľ grantu ERC Starting grant 2012, Chemický ústav SAV v.v.i.

 

Ďalší podporovatelia a podporovateľky Otvoreného listu, v abecednom poradí:

doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Ľuboš Bača PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mgr. Ladislav Bačiak, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., riaditeľ Sociologického ústavu SAV v.v.i.

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD., bývalý predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA), Ekonomická univerzita v Bratislave

Mgr. Jana Bébarová, šéfredaktorka filmového časopisu 25fps

Mgr. Andrej Belák, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

Ing. Lenka Belicová, PhD., Marie Curie Postdoctoral Fellow, Karolinska Institutet, zástupkyňa občianskeho združenia Žijem vedu a projektu Férová akadémia, spoluzakladateľka Slovenskej asociácie výskumníčiek a inovátoriek (SAVIA)

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v.v.i.

prof. Martin Berka, Professor of Macroeconomics, Massey University

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., IT Osobnosť roka 2016, zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KINIT)

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., národná delegátka v Standing Working Group on Gender Equality in Research and Innovation pri Európskej rade, Filozofická fakulta UMB a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD., prodekan, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Kamila Borseková, PhD., vedúca Výskumného a inovačného censtra, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. František Brázdik, PhD., Senior economist, Česká národná banka

doc. Ing. Martin Breza, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., prodekanka, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Samuel Bucko, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

doc. PhDr. Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky

PhDr. Zora Bútorová, CSc., Inštitút pre verejné otázky

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., vedúca Katedry etnológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PhDr. Jana Cviková, PhD., vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV v.v.i., členka Komisie SAV pre rovnosť príležitostí, zástupkyňa feministickej organizácie ASPEKT

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Pavol Čekan, PhD., zakladateľ biotechnologického startupu MultiplexDX

Mgr. Zuzana Danihelová, PhD., Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene

Elżbieta Drążkiewicz, PhD., držiteľka grantu ERC Starting grant 2022, Sociologický ústav SAV v.v.i.

prof. PhDr. Alexander Duleba, CSc., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., vedúci Katedry sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. Ing. Jana Fabianová, PhD., Ústav logistiky a dopravy FBERG, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Brian Fabo M.A. PhD., Národná banka Slovenska, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave

doc. MgA. Svetlana Fialová, ArtD., Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD, vedecká pracovníčka, Neuroimunologický ústav SAV v.v.i.

Ing. Natália Gecejová, Technická univerzita v Košiciach

Ing. arch. Karol Görner, PhD., prodekan, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mgr. Martin Guzi, PhD., odborný asistent, Masarykova Univerzita

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. M.A. Pavol Hardoš, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Lucia Hargašová, PhD., Inštitút sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Richard Hasaj, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

JUDr. Mária Havelková, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Ján Híveš, PhD., riaditeľ ÚACHTM, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Maroš Hliboký, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

Ing. Miriama Hološová, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Barbora Holubová, PhD., Central European Labour Studies Institute (CELSI)

Dr. sc. nat. Lucia Hošeková, University of Hawaii, USA

Ing. Helena Hronská, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. et Mgr. Silvia Hudáčková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Pavol Hurbánek, PhD., Geografický ústav SAV v.v.i.

Ing. Eva Hybenová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prodekan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Katarína Jankechová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Martin Kahanec, PhD., zakladateľ a vedecký riaditeľ, Central European Labour Studies Institute (CELSI)

Marta Kahancová, PhD., zakladateľka a výkonná riaditeľka, Central European Labour Studies Institute (CELSI)

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA, LL.M, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Zuzana Košťálová, PhD., Ekonomický ústav SAV v.v.i.

Mgr. Janka Kottulová, PhD., riešiteľka projektu Equal4Europe, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Monika Krahulcová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Centrum biovied SAV v.v.i., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Ing. Martin Lačný, PhD., Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Barbara Lášticová, PhD., riaditeľka Inštitútu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Bc. Sylvia Lazovská, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Jakub Lonský, PhD., Lecturer in Economics, University of Liverpool

Katarína Lukáčová, Central European Labour Studies Institute (CELSI)

Mgr. Daniel Luther, CSc., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

Mgr. M.A. Zuzana Maďarová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, zástupkyňa feministickej organizácie ASPEKT

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M., European network of legal experts in gender equality and non-discrimination

prof. Ing. Kristína Machová, PhD., Fakulta elektrotechiky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Veronika Majová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Darina Malová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Ing. Alena Manová, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

M.A. Peter Maňo, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ing. Monika Martišková, PhD., Central European Labour Studies Institute (CELSI)

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor, Ekonomická Univerzita v Bratislave

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., prorektorka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ing. Petr Mezihorák, PhD., Sociologický ústav SAV v.v.i.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., predsedníčka Vedeckej rady, Sociologický ústav SAV v.v.i.

Andrea Micháleková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Andrea Miškufová, odborná asistentka, Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu, Technická univerzita v Košiciach

PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v.v.i.

Mgr. Zuzana Molnárová, PhD., Senior Economist, Office of the Austrian Productivity Board

Róbert Móro, PhD., Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KINIT)

Mgr. Marianna Mrva, PhD., Sociologický ústav SAV v.v.i.

Dr. Michaela Musilová, hosťujúca profesorka, Fakulta elektrotechiky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV

Mgr. M.A. Lucia Mýtna Kureková, PhD.,Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., prodekan, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

JUDr. Jakub Neumann, PhD., Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Šimon Opravil, Geografický ústav SAV v.v.i.

Mgr. Štefan Oreško, PhD., Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KINIT)

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Miroslav Palko, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Ing. Dana Paľová, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Miroslava Papcunová, Ústav výpočtovej techniky, Technická univerzita v Košiciach

prof. Ľuboš Pástor, PhD., Charles P. McQuaid Professor of Finance, University of Chicago

doc. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc., Laureátka ocenenia ESET Science Award Výnimočná osobnosť vedy 2022, Biomedicínske centrum SAV v.v.i., Virologický ústav BMC SAV v.v.i.

doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Mgr. Magdaléna Petrjánošová, PhD., Inštitút sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Mgr. Juraj Podroužek, PhD., Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KINIT)

Ing. Peter Poliak, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Xenia Daniela Poslon, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Mgr. Alena Rochovská, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., dekanka, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Tetiana Rudeichuk, Fakulta Výrobných Technológií, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Geografický ústav SAV v.v.i.

Mgr. Alena Rusnáková, PhD., predsedníčka komisie pre rovnosť príležitostí mužov a žien, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Marek Ružička, Fakulta elektrotechiky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD., Sociologický ústav SAV v.v.i.

Mgr. Matúš Senaj, PhD., Senior Analytik, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., riaditeľka Ústavu verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Anna Slatinská, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

RNDr. Ľubomír Solín, CSc. Geografický ústav SAV v.v.i.

Ing. Róbert Srnka, popularizátor vedy a organizátor Večera zVEDAvých

Mgr. Zuzana Staňáková, PhD., kontaktná osoba pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, CVTI SR

doc. Katarína Staroňová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., University of Pennsylvania

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Diana Széliová, PhD., University of Vienna

Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

MSc. Jakub Šimkovič, PhD., Project Manager for Public Financing, InoBat Auto

Mgr. Janka Šolcová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

JUDr. Dominik Šoltys, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV v.v.i.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Ľubica Štiblárová, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Adam Šumichrast, Central European Labour Studies Institute (CELSI)

Mgr. Clarissa Tabosa, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Ing. Peter Tauš, PhD., predseda AS FBERG, Technická univerzita v Košiciach

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Denisa Tomesová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

M.A. Sofia Karina Trommlerová, PhD., Marie Curie Postdoctoral Fellow, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, spoluzakladateľka Slovenskej asociácie výskumníčiek a inovátoriek (SAVIA)

doc. Helena Tužinská, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Kamila Urban, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Mgr. art. Martin Urban, PhD., umelecký vedúci UFS Mladosť

Prof. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Lujza Urbancová, PhD., prodekanka, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Eva Urbanová, PhD.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD., Bratislava Policy Institute

doc. Ing. Alžbeta Vavreková (rod. Medveďová), PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mgr. Martin Venhart, PhD., podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, Fyzikálny ústav SAV v.v.i.

Mária Virčíková, PhD., spoluzakladateľka a CEO, MATSUKO

doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. - Geografický ústav SAV v.v.i., Fakulta prírodnych vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Ján Výbošťok, PhD. Geografický ústav SAV v.v.i., člen komisie SAV pre rovnosť príležitostí

Dr. Jana Výrasteková, Associate Professor in Economics, Policy & Behaviour, Radboud University

Ing. Anna Yehorova, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD., riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

PhDr. Juraj Zajonc, CSc., Ústav etnológie SAV v.v.i.

Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., prodekanka, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD., prodekanka, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Ing. Silvia Zozuláková, PhD., Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

JUDr. Zuzana Žatkovičová, rektorát, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Dominik Želinský, PhD., University of Copenhagen, Sociologický ústav SAV v.v.i.

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach